Εκτύπωση

Εκπαίδευση:

Βασικός στόχος της Ρευματολογικής Κλινικής είναι η εκπαίδευση νέων ρευματολόγων στα πρότυπα της σύγχρονης διεθνούς πρακτικής. Αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον σημαντικό ρόλο του νοσηλευτή στη φροντίδα των ρευματοπαθών, η κλινική εκπαιδεύει το νοσηλευτικό προσωπικό της αλλά και εξωτερικές νοσηλεύτριες σε δεξιότητες που αφορούν στις ειδικές ανάγκες των ασθενών. Τέλος συμμετέχουμε ενεργά μέσω του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, στην «εκπαίδευση» των ίδιων των ρευματοπαθών στο να γνωρίσουν καλύτερα τα νοσήματα, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρησης των πολύπλοκων προβλημάτων τους.

Αναφορικά με την εκπαίδευση των νέων ρευματολόγων, αυτή περιλαμβάνει:Ερευνητικό Έργο:

Ενδεικτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις (5 ετίας)Κλινικό Έργο:

Η Ρευματολογική Κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου, είναι η πρώτη αυτόνομη πανεπιστημιακή ρευματολογική κλινική της Ελλάδος. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα υψηλού επιπέδου στους ρευματοπαθείς της Κρήτης και του Ν. Αγαίου. Λειτουργούμε ως κέντρο αναφοράς για τα συστηματικά αυτοάνοσα και χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα για τον πληθυσμό της Κρήτης, μια και είναι η μοναδική ρευματολογική κλινική της περιοχής.

Έχει δυναμικότητα 12 κλινών, λειτουργεί με 2 επιμελητές του ΕΣΥ και 4 ειδικευόμενους. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου ημέρας, των εξωτερικών ιατρείων και των ερευμνητικών δραστηριοτήτων, η κλινική χρησιμοποιεί 4 νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη φροντίδα των ρευματοπαθών.

Η κίνηση της κλινικής αυξάνει σημαντικά τα τελευταία 10 έτη. Η συνολική κίνηση το έτος 2014 ανήλθε σε 13.200 επισκέψεις, συγκριτικά με 2.937 συνολικές επισκέψεις το έτος 2003! (Γράφημα 1)

Με σκοπό την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η κλινική έχει αναπτύξει καινοτόμες δραστηριότητες όπως:

grapf1
Γράφημα 1.Επιστημονικές Εκδηλώσεις:

Διαδραστικό Σεμινάριο Χρήσης του Μυοσκελετικού Υπερηχογραφήματος για τη Διάγνωση και την Παρακολούθηση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας. Ηράκλειο, 09/05/2015.