Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης


patientcare380x260 crop380wΝοσηλευτικό Προσωπικό
Μ. Τεριζάκη, Νοσηλεύτρια
Α. Κουντούρη, Νοσηλεύτρια
Σ. Πόλια, Νοσηλεύτρια
Μ. Ζαφειρίου, Νοσηλευτής
Ε. Καλογιαννάκη, Νοσηλεύτρια