Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 •  Η Κλινική, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Ρευματολογίας, Αυτοανοσίας και Φλεγμονής της Ιατρικής Σχολής, συμμετέχει ενεργά σε ανταγωνιστική έρευνα στο πεδίο της παθογένειας των συστηματικών αυτοανόσων νοσημάτων. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η παθογένεια των φλεγμονωδών αρθρίτιδων (ρευματοειδής αρθρίτιδα), του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, της αυτοφλεγμονής (οικογενής μεσογειακός πυρετός).
 • Παράλληλα, ενδιαφερόμαστε για τη φυσική πορεία, πρόγνωση, συνοσηρότητα και την επίδραση νέων βιολογικών θεραπειών, σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα. Για το σκοπό αυτό η Κλινική οργανώνει Αρχεία καταγραφής και παρακολούθησης των ασθενών μας, και συμμετέχει σε αντίστοιχες εθνικής εμβέλειας δράσεις όπως είναι το «Ελληνικό Αρχείο Βιολογικών Θεραπειών».
 • Επίσης, σημαντική είναι η συμμετοχή μας σε κλινικές μελέτες νέων θεραπειών. Σκοπός της συμμετοχής μας σε αυτές, είναι να απολαμβάνουν οι ρευματοπαθείς της Κρήτης καινοτόμες, ειδικές θεραπείες από τους πρώτους στη Ελλάδα και ταυτόχρονα με ρευματοπαθείς άλλων Κέντρων της Ευρώπης και Β. Αμερικής, υπό την τακτική παρακολούθηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικο


Ενδεικτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

 1. Sidiropoulos P, Bertsias G, Kritikos HD, Kouroumali H, Voudouris K, Boumpas DT. Infliximab treatment for rheumatoid arthritis, with dose titration based on the Disease Activity Score: dose adjustments are common but not always sufficient to assure sustained benefit. Ann Rheum Dis. 2004;63(2):144-8

 2. Sidiropoulos P, Kritikos HD, Siakka P, Mamoulaki M, Kouroumali H, Voudouris K, Boumpas DT. Low dose of infliximab is inadequate in most patients with spondylarthropathies. Clin Exp Rheumatol. 2005;23(4):513-6

 3. Sidiropoulos PI, Siakka P, Raptopoulou A, Mamoulaki M, Choulaki C, Koutala H, Kouroumali H, Kritikos H, Boumpas DT. An open label, single dose study to evaluate the safety, efficacy, and effects on CD25 expression of ciclosporin in patients with active rheumatoid arthritis despite treatment with methotrexate and infliximab. Ann Rheum Dis. 2006;65(4):538-41

 4. Goulielmos GN, Fragouli E, Aksentijevich I, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Eliopoulos E. Mutational analysis of the PRYSPRY domain of pyrin and implications for familial mediterranean fever (FMF). Biochem Biophys Res Commun. 2006 Jul 14;345(4):1326-32

 5. Spanakis E, Sidiropoulos P, Papadakis J, Ganotakis E, Katsikas G, Karvounaris S, Bizaki A, Kritikos H, Boumpas DT. Modest but sustained increase of serum high density lipoprotein cholesterol levels in patients with inflammatory arthritides treated with infliximab. J Rheumatol. 2006 Dec;33(12):2440-6

 6. Papadimitraki ED, Choulaki C, Koutala E, Bertsias G, Tsatsanis C, Gergianaki I, Raptopoulou A, Kritikos HD, Mamalaki C, Sidiropoulos P, Boumpas DT. Expansion of toll-like receptor 9-expressing B cells in active systemic lupus erythematosus: implications for the induction and maintenance of the autoimmune process. Arthritis Rheum. 2006;54(11):3601-11

 7. Karvounaris SA*, Sidiropoulos PI*, Papadakis JA, Spanakis EK, Bertsias GK, Kritikos HD, Ganotakis ES, Boumpas DT. Metabolic syndrome is common among middle-to-older aged Mediterranean patients with rheumatoid arthritis and correlates with disease activity: a retrospective, cross-sectional, controlled, study. Ann Rheum Dis. 2007;66(1):28-33

 8. Kastrinaki MC, Sidiropoulos P, Roche S, Ringe J, Lehmann S, Kritikos H, Vlahava VM, Delorme B, Eliopoulos G, Jorgensen C, Charbord P, Häupl T, Boumpas DT, Papadaki HA. Functional, molecular and proteomic characterization of bone marrow mesenchymal stem cells in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2008 Jun;67(6):741-9

 9. Vazgiourakis V, Sidiropoulos P, Bertsias G, Koutsounaki E, Fragouli E, Raptopoulou A, Kritikos H, Boumpas DT, Goulielmos GN. Association of the nitric oxide synthase (eNOS) gene polymorphism with increased risk for both lupus glomerulonephritis and rheumatoid arthritis in a single genetically homogeneous population. Lupus. 2007;16(11):867-74

 10. Sidiropoulos P, Hatemi G, Song IH, Avouac J, Collantes E, Hamuryudan V, Herold M, Kvien TK, Mielants H, Mendoza HM, Olivieri I, Østergaard M, Schachna L, Sieper J, Boumpas DT, Dougados M. Evidence-based recommendations for the management of Ankylosing Spondylitis: Systematic literature search of the 3E Initiative in Rheumatology involving a broad panel of experts and practicing rheumatologists. Rheumatology (Oxford). 2008 Mar;47(3):355-61

 11. Fragouli E, Eliopoulos E, Petraki E, Sidiropoulos P , Aksentijevich I, Galanakis E, Kritikos H, Repa A, Fragiadakis G, Boumpas DT, Goulielmos GN. Familial Mediterranean Fever (FMF) in Crete: a genetic and structural biological approach in a population of intermediate risk. Clin Genet. 2008 Feb;73(2):152-9

 12. Raptopoulou A*, Sidiropoulos P*, Siakka P, Boki K, Drosos A, Aslanidis S, Karras D, Pikazis D, Vassilopoulos D, Karassa F, Boumpas DT. Evidence-based Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis: Results of the Hellenic Working Group of the 3E Initiative in Rheumatology. Clin Exp Rheum 2008 Sep-Oct;26(5):784-92

 13. Nakou M, Knowlton N, Papadaki E, Raptopoulou A, Sidiropoulos P, Kritikos H, Tassiulas I, Centola M, Boumpas DT. Gene expression in the bone marrow vs peripheral blood in human systemic lupus erythematosus: bone marrow better differentiates active from inactive patients and displays apoptosis and granulopoiesis signature. Arthritis & Rheum 2008 Nov;58(11):3541-9

 14. Zervou M, Sidiropoulos P, Petraki E, Vazgiourakis V, Krasoudaki E, Raptopoulou A, Kritikos H, Choustoulaki E, Boumpas DT and Goulielmos GN. Association of a TRAF1 and a STAT4 gene polymorphism with increased risk for rheumatoid arthritis in a genetically homogeneous population. Human Immunology 2008 Sep;69(9):567-71

 15. Sidiropoulos P, Siakka P, Pagonidis K, Raptopoulou A, Kritikos H, Tsetis D, Boumpas DT. Sustained Improvement of Vascular Endothelial Function and Stable Carotid Artery Intima-Media Thickness Following a Long-Course of anti-TNFα Treatment in Rheumatoid Arthritis Patients. Scandinavian Journal of Rheumatology 2009 Jan-Feb;38(1):6-10

 16. Bertsias G, Nakou M, Choulaki C, Raptopoulou A, Papadimitraki E, Goulielmos G, Kritikos H, Sidiropoulos P, Tzardi M, Kardassis D, Mamalaki C, Boumpas DT. Genetic, immunologic, and immunohistochemical analysis of the PD-1/PD-L1 pathway in human systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheum. 2009 Jan;60(1):207-18

 17. Pyrovolaki K, Mavroudi I, Sidiropoulos P, Eliopoulos AG, Boumpas DT, Papadaki HA. Increased expression of CD40 on bone marrow CD34+ hematopoietic progenitor cells in patients with systemic lupus erythematosus: Contribution to Fas-mediated apoptosis. Arthritis Rheum. 2009 Jan 29;60(2):543-552

 18. Papadakis J, Sidiropoulos PI, Karvounaris S, Vrentzos G, Spanakis E, Ganotakis E, Kritikos H, Mikhailidis D, Boumpas DT. High prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular risk factors in men with ankylosing spondylitis. Clinical & Experimental Rheumatology. 2009 Mar-Apr;27(2):292-8

 19. Nakou M, Katsikas G, Sidiropoulos P, Bertsias G, Papadimitraki E, Raptopoulou A, Koutala H, Papadaki HA, Kritikos H, Boumpas DT. Rituximab therapy reduces activated B cells in both the peripheral blood and bone marrow of patients with rheumatoid arthritis: depletion of memory B cells correlates with clinical response. Arthritis Res Ther. 2009;11(4):R131

 20. Zervou MI, Castro-Giner F, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Tosca AD, Krueger-Krasagakis The protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 R620W polymorphism does not confer susceptibility to psoriasis in the genetic homogeneous population of Crete. Genet Test Mol Biomarkers. 2010 Feb;14(1):107-11

 21. Raptopoulou A, Linardakis C, Sidiropoulos P, Kritikos HD, Boumpas DT. Pulse cyclophosphamide treatment for severe refractory cutaneous lupus erythematosus. Lupus. 2010;19(6):744-7

 22. Plant D, Flynn E, Mbarek H, Dieudé P, Cornelis F, Arlestig L, Dahlqvist SR, Goulielmos G, Boumpas DT, Sidiropoulos P, Johansen JS, Ornbjerg LM, Hetland ML, Klareskog L, Filer A, Buckley CD, Raza K, Witte T, Schmidt RE, Worthington J. Investigation of potential non-HLA rheumatoid arthritis susceptibility loci in a European cohort increases the evidence for nine markers. Ann Rheum Dis. 2010 Aug;69(8):1548-53

 23. Raptopoulou AP, Bertsias G, Makrygiannakis D, Verginis P, Kritikos I, Tzardi M, Klareskog L, Catrina AI, Sidiropoulos P, Boumpas DT. The programmed death 1/programmed death ligand 1 inhibitory pathway is up-regulated in rheumatoid synovium and regulates peripheral T cell responses in human and murine arthritis. Arthritis Rheum. 2010 Jul;62(7):1870-80

 24. Goulielmos GN, Petraki E, Vassou D, Eliopoulos E, Iliopoulos D, Sidiropoulos P, Aksentijevich I, Kardassis D, Boumpas DT. The role of the pro-apoptotic protein Siva in the pathogenesis of Familial Mediterranean fever: A structural and functional analysis. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Nov 5;402(1):141-6

 25. Katsikas G, Karageorgaki ZT, Bertsias GK, Spanakis E, Kritikos HD, Sidiropoulos P, Boumpas DT. An underlying systemic disease is common among patients with chronic, treatment resistant urticaria, referred to a tertiary referral centre for autoimmune diseases. Clin Exp Rheumatol. 2010 Nov-Dec;28(6):925

 26. Magkanas E, Detorakis E, Nikolakopoulos I, Gourtsoyianni S, Linardakis M, Sidiropoulos P, Boumpas D, Gourtsoyiannis N. Air trapping in Wegener's granulomatosis: an additional finding on expiratory chest HRCT. Radiol Med. 2011 Sep;116(6):858-67

 27. Eliopoulos E, Zervou MI, Andreou A, Dimopoulou K, Cosmidis N, Voloudakis G, Mysirlaki H, Vazgiourakis V, Sidiropoulos P, Niewold TB, Boumpas DT, Goulielmos GN. Association of the PTPN22 R620W polymorphism with increased risk for SLE in the genetically homogeneous population of Crete. Lupus. 2011 Apr;20(5):501-6.

 28. Raza K, Stack R, Kumar K, Filer A, Detert J, Bastian H, Burmester GR, Sidiropoulos P, Kteniadaki E, Repa A, Saxne T, Turesson C, Mann H, Vencovsky J, Catrina A, Chatzidionysiou A, Hensvold A, Rantapää-Dahlqvist S, Binder A, Machold K, Kwiakowska B, Ciurea A, Tamborrini G, Kyburz D, Buckley CD. Delays in assessment of patients with rheumatoid arthritis: variations across Europe. Ann Rheum Dis. 2011 Oct;70(10):1822-5

 29. Vazgiourakis VM, Zervou MI, Choulaki C, Bertsias G, Melissourgaki M, Yilmaz N, Sidiropoulos P, Plant D, Trouw LA, Toes RE, Kardassis D, Yavuz S, Boumpas DT, Goulielmos GN. A common SNP in the CD40 region is associated with systemic lupus erythematosus and correlates with altered CD40 expression: implications for the pathogenesis. Ann Rheum Dis. 2011 Dec;70(12):2184-90

 30. Stagakis I, Bertsias G, Karvounaris S, Kavousanaki M, Virla D, Raptopoulou A, Kardassis D, Boumpas DT, Sidiropoulos PI. Anti-tumor necrosis factor therapy improves insulin resistance, beta cell function and insulin signaling in active rheumatoid arthritis patients with high insulin resistance. Arthritis Res Ther. 2012 Jun 12;14(3):R141

 31. Bertsias GK, Tektonidou M, Amoura Z, Aringer M, Bajema I, Berden JH, Boletis J, Cervera R, Dörner T, Doria A, Ferrario F, Floege J, Houssiau FA, Ioannidis JP, Isenberg DA, Kallenberg CG, Lightstone L, Marks SD, Martini A, Moroni G, Neumann I, Praga M, Schneider M, Starra A, Tesar V, Vasconcelos C, van Vollenhoven RF, Zakharova H, Haubitz M, Gordon C, Jayne D, Boumpas DT; European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis. Ann Rheum Dis. 2012 Nov;71(11):1771-82. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201940.

 32. Nakou M, Papadimitraki ED, Fanouriakis A, Bertsias GK, Choulaki C, Goulidaki N, Sidiropoulos P, Boumpas DT. Interleukin-21 is increased in active systemic lupus erythematosus patients and contributes to generation of plasma B cells. Clin Exp Rheumatol. 2013 Mar-Apr;31(2):172-9

 33. Vazgiourakis VM, Zervou MI, Eliopoulos E, Sharma S, Sidiropoulos P, Franek BS, Myrthianou E, Melissourgaki M, Niewold TB, Boumpas DT, Goulielmos GN. Implication of VEGFR2 in systemic lupus erythematosus: a combined genetic and structural biological approach Clin Exp Rheumatol. 2013 Jan-Feb;31(1):97-102.

 34. Cobb JE, Plant D, Flynn E, Tadjeddine M, Dieudé P, Cornélis F, Ärlestig L, Dahlqvist SR, Goulielmos G, Boumpas DT, Sidiropoulos P, Krintel SB, Ørnbjerg LM, Hetland ML, Klareskog L, Haeupl T, Filer A, Buckley CD, Raza K, Witte T, Schmidt RE, FitzGerald O, Veale D, Eyre S, Worthington J. Identification of the tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2 as a rheumatoid arthritis susceptibility locus in europeans. PLoS One. 2013 Jun 20;8(6):e66456. doi: 10.1371/journal.pone.0066456.

 35. Kambas K, Chrysanthopoulou A, Vassilopoulos D, Apostolidou E, Skendros P, Girod A, Arelaki S, Froudarakis M, Nakopoulou L, Giatromanolaki A, Sidiropoulos P, Koffa M, Boumpas DT, Ritis K, Mitroulis I. Tissue factor expression in neutrophil extracellular traps and neutrophil derived microparticles in antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis may promote thromboinflammation and the thrombophilic state associated with the disease. Ann Rheum Dis. 2014 Oct;73(10):1854-63.

 36. Kyrmizi I, Gresnigt MS, Akoumianaki T, Samonis G, Sidiropoulos P, Boumpas D, Netea MG, van de Veerdonk FL, Kontoyiannis DP, Chamilos G. Corticosteroids block autophagy protein recruitment in Aspergillus fumigatus phagosomes via targeting dectin-1/Syk kinase signaling. J Immunol. 2013 Aug 1;191(3):1287-99

 37. Souliotis K, Papageorgiou M, Politi A, Ioakeimidis D, Sidiropoulos P. Barriers to accessing biologic treatment for rheumatoid arthritis in Greece: the unseen impact of the fiscal crisis--the Health Outcomes Patient Environment (HOPE) study. Rheumatol Int. 2014 Jan;34(1):25-33. doi: 10.1007/s00296-013-2866-1.

 38. Putrik P, Ramiro S, Kvien TK, Sokka T, Pavlova M, Uhlig T, Boonen A; Working Group Equity in access to treatment of rheumatoid arthritis in Europe’. Inequities in access to biologic and synthetic DMARDs across 46 European countries. Ann Rheum Dis. 2014 Jan;73(1):198-206.

 39. Flouri I, Markatseli TE, Voulgari PV, Boki KA, Papadopoulos I, Settas L, Zisopoulos D, Skopouli FN, Iliopoulos A, Bertsias GK, Geborek P, Drosos AA, Boumpas DT, Sidiropoulos P. Comparative effectiveness and survival of infliximab, adalimumab, and etanercept for rheumatoid arthritis patients in the Hellenic Registry of Biologics: Low rates of remission and 5-year drug survival. Semin Arthritis Rheum. 2014 Feb;43(4):447-57

 40. Fanouriakis A, Mastorodemos V, Pamfil C, Papadaki E, Sidiropoulos P, Plaitakis A, Amoiridis G, Bertsias G, Boumpas DT. Coexistence of systemic lupus erythematosus and multiple sclerosis: Prevalence, clinical characteristics, and natural history. Semin Arthritis Rheum. 2014 Jun;43(6):751-8

 41. Zervou MI, Myrthianou E, Flouri I, Plant D, Chlouverakis G, Castro-Giner F, Rapsomaniki P, Barton A, Boumpas DT, Sidiropoulos P, Goulielmos GN. Lack of association of variants previously associated with anti-TNF medication response in rheumatoid arthritis patients: results from a homogeneous Greek population. PLoS One. 2013 Sep 10;8

 42. Repa A, Bertsias GK, Petraki E, Choulaki C, Vassou D, Kambas K, Boumpas DT, Goulielmos G, Sidiropoulos P. Dysregulated production of interleukin-1β upon activation of the NLRP3 inflammasome in patients with familial Mediterranean fever. Hum Immunol. 2015 Jul;76(7):488-95.

 43. Pamfil C, Fanouriakis A, Damian L, Rinzis M, Sidiropoulos P, Tsivgoulis G, Rednic S, Bertsias G, Boumpas DT. EULAR recommendations for neuropsychiatric systemic lupus erythematosus vs usual care: results from two European centres. Rheumatology (Oxford). 2015 Jul;54(7):1270-8.

 44. Fanouriakis A, Pamfil C, Sidiropoulos P, Damian L, Flestea A, Gusetu G, Rednic S, Bertsias G, Boumpas DT. . Cyclophosphamide in combination with glucocorticoids for severe neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: a retrospective, observational two-centre study. Lupus. 2016 May;25(6):627-36.

 45. Bertsias G, Karampli E, Sidiropoulos P, Gergianaki I, Drosos A, Sakkas L, Garyfallos A, Tzioufas A, Vassilopoulos D, Tsalapaki C, Sfikakis P, Panopoulos S, Athanasakis K, Perna A, Psomali D, Kyriopoulos J, Boumpas D. Clinical and financial burden of active lupus in Greece: a nationwide study. Lupus. 2016 Apr 6. pii: 0961203316642310. [Epub ahead of print]

 46. Karademas EC, Ktistaki G, Dimitraki G, Papastefanakis E, Mastorodemos V, Repa A, Gergianaki I, Bertsias G, Sidiropoulos P, Simos P. Patient and partner dispositional optimism as a long-term predictor of illness representations in autoimmune diseases. J Health Psychol. 2016 Mar 8. pii: 1359105316633287.

 47. Lasithiotaki I, Giannarakis I, Tsitoura E, Samara KD, Margaritopoulos GA, Choulaki C, Vasarmidi E, Tzanakis N, Voloudaki A, Sidiropoulos P, Siafakas NM, Antoniou KM. NLRP3 inflammasome expression in idiopathic pulmonary fibrosis and rheumatoid lung. Eur Respir J. 2016 Mar;47(3):910-8. doi: 10.1183/13993003.00564-2015. Epub 2016 Jan 7.

 48. Karademas EC, Ktistaki G, Dimitraki G, Papastefanakis E, Kougkas N, Fanouriakis A, Gergianaki I, Bertsias G, Sidiropoulos P, Simos P. Adaptation to an autoimmune disorder: Does mental flexibility impact illness-related self-regulation? Psychol Health. 2016 Mar;31(3):276-91. doi: 10.1080/08870446.2015.1083568. Epub 2015 Sep 14.

 49. Vlachou K, Mintzas K, Glymenaki M, Ioannou M, Papadaki G, Bertsias GK, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Verginis P. . Elimination of Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cells in Lupus-Prone Mice Linked to Reactive Oxygen Species-Dependent Extracellular Trap Formation. Arthritis Rheumatol. 2016 Feb;68(2):449-61. doi: 10.1002/art.39441.

 50. Choulaki C, Papadaki G, Repa A, Kampouraki E, Kambas K, Ritis K, Bertsias G, Boumpas DT, Sidiropoulos P. Enhanced activity of NLRP3 inflammasome in peripheral blood cells of patients with active rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2015 Sep 19;17:257. doi: 10.1186/s13075-015-0775-2.

 51. Karademas EC, Ktistaki G, Dimitraki G, Papastefanakis E, Mastorodemos V, Repa A, Gergianaki I, Bertsias G, Sidiropoulos P, Simos P. Patient and partner dispositional optimism as a long-term predictor of illness representations in autoimmune diseases. J Health Psychol. 2016 Mar 8. pii: 1359105316633287. [Epub ahead of print]

 52. Simos P, Ktistaki G, Dimitraki G, Papastefanakis E, Kougkas N, Fanouriakis A, Gergianaki I, Bertsias G, Sidiropoulos P, Karademas EC. Cognitive deficits early in the course of rheumatoid arthritis. J Clin Exp Neuropsychol. 2016 Sep;38(7):820-9. doi: 10.1080/13803395.2016.1167173. Epub 2016 May 1.

 53. Myrthianou E, Zervou MI, Budu-Aggrey A, Eliopoulos E, Kardassis D, Boumpas DT, Kougkas N, Barton A, Sidiropoulos P, Goulielmos GN. Investigation of the genetic overlap between rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis in a Greek population. Scand J Rheumatol. 2017 May;46(3):180-186. doi: 10.1080/03009742.2016.1199734. Epub 2016 Jul 20.

 54. Fanouriakis A, Pamfil C, Rednic S, Sidiropoulos P, Bertsias G, Boumpas DT. Is it primary neuropsychiatric systemic lupus erythematosus? Performance of existing attribution models using physician judgment as the gold standard.. Clin Exp Rheumatol. 2016 Sep-Oct;34(5):910-917. Epub 2016 Jul 26.

 55. Detorakis EE, Magkanas E, Lasithiotaki I, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Gourtsoyiannis N, Antoniou K, Raissaki M.Evolution of imaging findings, laboratory and functional parameters in rheumatoid arthritis patients after one year of treatment with anti-TNF-α Clin Exp Rheumatol. 2017 Jan-Feb;35(1):43-52. Epub 2016 Oct 27.

 56. Boubouchairopoulou N, Flouri I, Drosos AA, Boki K, Settas L, Zisopoulos D, Skopouli FN, Papadopoulos I, Iliopoulos A, Kyriopoulos J, Boumpas DT, Athanasakis K, Sidiropoulos P. Treatment with the first TNF inhibitor in rheumatoid arthritis patients in the Hellenic Registry of Biologic Therapies improves quality of life especially in young patients with better baseline functional status. Clin Exp Rheumatol. 2016 Nov-Dec;34(6):999-1005. Epub 2016 Oct 7.

 57. Papadaki G, Kambas K, Choulaki C, Vlachou K, Drakos E, Bertsias G, Ritis K, Boumpas DT, Thompson PR, Verginis P, Sidiropoulos P. Neutrophil extracellular traps exacerbate Th1-mediated autoimmune responses in rheumatoid arthritis by promoting DC maturation. Eur J Immunol. 2016 Nov;46(11):2542-2554. doi: 10.1002/eji.201646542. Epub 2016 Oct 5.

 58. Fanouriakis A, Gergianaki I, Sidiropoulos P, Bertsias G, Boumpas DT.Evolving Concepts in Systemic Lupus Erythematosus. Isr Med Assoc J. 2016 Dec;18(12):749-753.

 59. Latsoudis H, Mashreghi MF, Grün JR, Chang HD, Stuhlmüller B, Repa A, Gergiannaki I, Kabouraki E, Vlachos GS, Häupl T, Radbruch A, Sidiropoulos P, Doukoumetzidis K, Kardassis D, Niewold TB, Boumpas DT, Goulielmos GN. Differential Expression of miR-4520a Associated With Pyrin Mutations in Familial Mediterranean Fever (FMF). J Cell Physiol. 2017 Jun;232(6):1326-1336. doi: 10.1002/jcp.25602. Epub 2016 Dec 2016.

 60. Gergianaki I, Fanouriakis A, Repa A, Tzanakakis M, Adamichou C, Pompieri A, Spirou G, Bertsias A, Kabouraki E, Tzanakis I, Chatzi L, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Bertsias GK. Epidemiology and burden of systemic lupus erythematosus in a Southern European population: data from the community-based lupus registry of Crete, Greece. Ann Rheum Dis. 2017 Dec;76(12):1992-2000. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211206. Epub 2017 Aug 5.

 61. Papalopoulos I, Fanouriakis A, Kougkas N, Flouri I, Sourvinos G, Bertsias G, Repa A, Avgoustidis N, Sidiropoulos P. Liver safety of non-tumour necrosis factor inhibitors in rheumatic patients with past hepatitis B virus infection: an observational, controlled, long-term study. Clin Exp Rheumatol. 2017 Aug 28. [Epub ahead of print

 62. Karademas EC, Dimitraki G, Papastefanakis E, Ktistaki G, Repa A, Gergianaki I, Bertsias G, Sidiropoulos P, Simos P. Adaptation to inflammatory rheumatic disease: Do illness representations predict patients' physical functioning over time? A complex relationship. J Behav Med. 2017 Sep 21. doi: 10.1007/s10865-017-9889-0. [Epub ahead of print]

 63. Thomas K, Flouri I, Repa A, Fragiadaki K, Sfikakis PP, Koutsianas C, Kaltsonoudis E, Voulgari PV, Drosos AA, Petrikkou E, Sidiropoulos P, Vassilopoulos D. High 3-year golimumab survival in patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis: real world data from 328 patients. Clin Exp Rheumatol. 2017 Nov 9. [Epub ahead of print]

 64. Papadaki E, Fanouriakis A, Kavroulakis E, Karageorgou D, Sidiropoulos P, Bertsias G, Simos P, Boumpas DT. Neuropsychiatric lupus or not? Cerebral hypoperfusion by perfusion-weighted MRI in normal-appearing white matter in primary neuropsychiatric lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2017 Dec 19. pii: annrheumdis-2017-212285. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-212285. [Epub ahead of print]

 65. Bortoluzzi A, Fanouriakis A, Appenzeller S, Costallat L, Scirè CA, Murphy E, Bertsias G, Hanly J, Govoni M. Validity of the Italian algorithm for the attribution of neuropsychiatric events in systemic lupus erythematosus: a retrospective multicentre international diagnostic cohort study. BMJ Open. 2017 May 29;7(5):e015546. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015546.

 66. Leuchten N, Hoyer A, Brinks R, Schoels M, Schneider M, Smolen J, Johnson SR, Daikh D, Dörner T, Aringer M, Bertsias G; Systemic Lupus Erythematosus Classification Criteria Steering Committee. Performance of Antinuclear Antibodies for Classifying Systemic Lupus Erythematosus: A Systematic Literature Review and Meta-Regression of Diagnostic Data. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 May 23. doi: 10.1002/acr.23292. [Epub ahead of print]

 67. Andreoli L, Bertsias GK, Agmon-Levin N, Brown S, Cervera R, Costedoat-Chalumeau N, Doria A, Fischer-Betz R, Forger F, Moraes-Fontes MF, Khamashta M, King J, Lojacono A, Marchiori F, Meroni PL, Mosca M, Motta M, Ostensen M, Pamfil C, Raio L, Schneider M, Svenungsson E, Tektonidou M, Yavuz S, Boumpas D, Tincani A. EULAR recommendations for women's health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome. Ann Rheum Dis. 2017 Mar;76(3):476-485. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209770. Epub 2016 Jul 25. PubMed PMID: 27457513;